سامانه پست الکترونیک پستخانه

چندان بیراه نگفته ایم اگر پست الکترونیک را یکی از بزرگترین اختراعات بشر و در عین حال حیاتی ترین نیاز جامعه امروز بنامیم. از سوی دیگر به جهت فراگیر بودن این سرویس، بیشترین حملات و آسیبها از طریق این سرویس متوجه سازمانها و شرکتها بوده است، بطوریکه سالیانه میلیاردها ریال برای مقابله با اثرات و اختلالات ناشی از هرزنامه ها (Spam)، ویروسها، بد افزارها (MalWare)و جاسوس افزارها (SpyWare) به اینگونه مجموعه ها تحمیل میشود. شرکت ها و سازمانهای کوچک عمدتا از شرکتهای سرویس دهنده Hosting برای پست الکترونیک خود استفاده میکنند اما شرکتهای متوسط و بزرگ بدلیل مسائل امنیتی و حساسیت سرویس Email برای آنان، ناچارند یک Mail Server اختصاصی در محل خود برپا کنند. در کشور ما عمدتا از نرم افزارهای خارجی مانند MDaemon, Exchange, MailEnable و نظائر آن استفاده میشود. این نرم افزارها بسیار گرانقیمت بوده و بدلیل عدم پشتیبانی مناسب در کشور، در صورت بروز کوچکترین مشکل، میتوانند خسارات جبران ناپذیری به سازمان وارد سازند.