سامانه مرکز تلفن پیشرفته شبکه ای تلفنخانه

با استفاده از امکانات منحصر بفرد تلفنخانه،  همه کاربران، در هر مکانی که باشند تنها با متصل شدن به اینترنت،  در شبکه تلفن مرکزی سازمان در دسترس خواهند بود. به عبارت دیگر، شماره داخلی کاربران صرف نظر از موقعیت جغرافیایی، درست مانند زمانی که در محل کار خود هستند، در دسترس خواهند بود. کاربران این سامانه می توانند از اداره، منزل، شعب دیگر سازمان و یا حتی در حال سفر، وارد این سامانه شده، از همه قابلیتهای آن بهره مند شوند. این امر مشکل دورکاری در مباحث دولت الکترونیک را به شیوه ای منحصر بفرد حل میکند.

همه کاربران، صرف نظر از رده سازمانی، در مکالمات تلفنی از کیفیت بالای صدا و ابزارهای کارآمدی برخوردار هستند که در حداقل زمان بهینه سازی فعالیت های آنان را در پی دارد. این سامانه قابلیت های کارآمدی را مانند  ارسال پیام های فوری،  کنفرانس تلفنی، تهیه لیست مکالمات،  تماس و پاسخگویی اتوماتیک، برای کاربران به همراه دارد. برای استفاده از تلفنخانه نیازی به صرف هزینه برای گوشی تلفن نیست و میتوان از تلفنهای نرم افزاری بهره برد.