برگزاری همایش شرکت های Servco و آسیاتک در تاریخ بیستم شهریور ماه با حضور آقای مهدی قنبری به عنوان نماینده شرکت قاصدک سامانه