شرکت های همکار

شرکت قاصدک سامانه در راستای تعامل و بیشتر با سایر شرکت ها و برندهای ایرانی معتبر و همچنین همکاری های متقابل با آنان، در اقدامی بی سابقه با دهها شرکت و سازمان و دانشگاه معتبر اقدام به عقد تفاهم نامه همکاری های متقابل نموده است. مهمترین دستاورد این تفاهم نامه ها، همکاری در اجرای پروژه های بزرگ ملی بصورت تخصصی و توزیع شده بوده است که حاصل آن، رضایت صدها مشتری بزرگ و پرافتخار است که نام آنها همواره زینت بخش مجموعه پرسنل و مدیران قاصدک سامانه بوده است.