در راستای پیشبرد اهداف بلند مدت قاصدک سامانه ، تعامل و رضایت مندی مشتریان ، جلسات آموزشی NetBill برای نمایندگان شرکت های Servco و FCP در قاصدک سامانه برگزار گردید . در پایان این جلسات علاوه بر هدایایی به رسم یاد بود به شرکت کنندگان مدرک پایان دوره آموزش نت بیل نیز اعطا گردید .